Åpning tuftepark 1

Åpning av tufteparken

Tirsdag 1.november 2022 hadde Havøysund idrettslag offisiell åpning av tufteparken som er plassert mellom fotballbanen og skoleplassen. 

Parken ble åpnet med tale fra nestleder Kevin Samuelsen og ordfører Bernt Sjursen. Etter tale og snorklipping var det lek i parken og styret serverte kaffe, saft og kake på skibua. Endelig er tufteparken åpnet! 

Tufteparken er et lavterskeltilbud som alle kan bruke når som helst. Vi håper den vi gi mye glede til små og store i bygda.

Tusen takk til alle som har støttet oss med dette prosjektet. Styret i Havøysund IL ønsker spesielt å takke Arvid Mathisen som har stått på i 2 år og lagt ned mye arbeid for at vi skulle kunne realisere dette prosjektet.

Med vennlig hilsen

Havøysund idrettslag
Styret

Åpning tuftepark.jpg

Åpning tuftepark 3.jpg

Åpning tuftepark 4.jpg

Åpning tuftepark 2.jpg

Åpning tuftepark 5.jpg

Skjema