kulturprisen

Årets kulturpris 2021 gikk til Arvid Mathisen

Måsøy kommune har tradisjon på å dele ut kulturpris på 17. mai. I kriteriene til kulturprisen står det følgende: "Kulturstatuetten kan gis til personer eller organisasjoner som hører hjemme i kommunen, og som har vist vedvarende evne til å yte kulturinnsats utover det vanlige."

I år valgte formannskapet i Måsøy å tildele prisen til Arvid Mathisen. 

I begrunnelsen for årets kandidat sto det blandt annet:

Årets kulturpris skal tildeles en person som har vært opptatt av kulturliv og bolyst i Måsøy kommune i mange år.
Vedkommende er en ildsjel av få og har gjort en betydelig innsats for barn, unge og voksne.
Kandidaten har blant annet vært engasjert i barn og ungdoms mulighet for aktivitet- og barn, ungdom og voksnes kulturliv i vår kommune.
Denne personen har bidratt til at Måsøy kommune er en fantastisk plass å vokse opp på og bo i.
Kandidaten har selv vært aktiv innenfor revy og idrett, deriblant fotball og ski.

Kandidaten kan beskrives som arbeidsom, har et pågangsmot som få, tar sjeldent et nei for et nei før han har undersøkt alle muligheter for å lykkes, får ting gjort, planlegger godt, tålmodig og utholdende i sitt arbeid.
Personen er et JA menneske som ofte er engasjert og bidragsyter i forskjellige prosjekter, styreverv og/eller styreleder.
Kandidaten har vært og er en viktig ildsjel for kulturlivet, aktivitet og bolyst i Havøysund!

Kandidaten er også aktiv i politikken med det formål at Måsøy kommune til enhver tid skal være i utvikling, skape aktivitet og bolyst slik at det er trygt og attraktivt å bo i kommunen.
Kan blant annet nevne at han var en av dem som jobbet for og fikk Polarhallen bygget.

Kandidaten har altså vært og er en unik bidragsyter i vårt lokalsamfunn i flere tiår! Kan nesten tolkes som en veteran.

Kandidaten er engasjert som prosjektleder for idrettslaget sitt store prosjekt Tuftepark. Vedkommende har også vært prosjektleder for det nye kjøkkenet og lagret/garasjen i Polarhallen som er bygget i regi av idrettslaget. Dette er med å skape bolyst og kommer kommunens innbyggere til gode.

Vedkommende har hatt styre- og lederverv i Havøysund Skiklubb i flere år og ble utnevnt som æresmedlem i klubben i 2018 for sitt arbeid.

Kandidaten har blant annet vært med å planlegge, igangsette og ferdigstille lysløypen som benyttes av mange turglade innbyggere både sommer som vinter, samt at løypen benyttes til skicup. I tillegg til dette har det også blitt bygget en BMX bane med tilknytning til lysløypen. Kandidaten var igjennom sitt lederverv i Skiklubben med å arrangere vårens store happening, Dansegalla, og var utnevnt som dansegallageneral.

Måsøy kommune gratulerer Arvid Mathisen så mye  med velfortjent kulturpris !

Kulturprisen i Måsøy består av en serie på 20 monotypier laget over samme tema – nemlig lysets endringer gjennom noen få timer på vinteren når lyset er på vei tilbake. Serien er laget av billedkunstner Hanne Grete Einarsen. Hver vinner får sitt unike bilde.

Skjema