ordfører og ungdråd_113x151

ADVENT

Siste gang jeg la ut tekst på «Ordførerens hjørne» var så langt tilbake som 1. september. Årsaken til det lange oppholdet er kort fortalt at jeg ble sykmeldt like etterpå og derfor har vært borte fra ordførergjerningen. I mellomtiden har varaordfører Tor Bjarne Stabell utført vervet på en glimrende måte. Nå er jeg tilbake og håper og tror jeg kan fortsette de tre årene som gjenstår til neste kommunevalg uten flere sykeavbrekk.

Mye har vært gjort på disse 3 månedene, og jeg kan nok ikke komme inn på alt denne gang. Men jeg kan i alle fall få gi uttrykk for at jeg – og sikkert alle dere der ut også – er glad for at vi nå har fått nye veier med vann og avløp i Strandgata og Storvannsveien, og at kommunestyret har bestemt at vi skal fortsette med vei-, vann og avløpsutbedring i Hjelmsøyveien og Raschveien til neste år. I 2018 står Fjellveien for tur.

Trusselen om nedleggelse av fiskebruket på Ingøy fikk en lykkelig slutt all den stund bedriften har gitt tilbakemeldinger om at driften skal opprettholdes også neste år. Her er det mange aktører som har vært inne i bildet for å få dette til, og en stor takk til alle involverte. En bedre julegave kunne vi vel ikke få? Nå gjenstår arbeidet med å få til en løsning som fjerner utryggheten for stedet på lengre sikt, noe som igangsettes allerede med møtevirksomheter i januar.

Krabbesaken er i skrivende stund ikke avgjort, men signaler går ut på at i alle fall Måsøy vil bli innlemmet i det kommersielle fisket fra januar 2017. Hele Måsøysamfunnet gleder seg selvsagt over dette og håper og tror at våre «krabbekvoteflyktninger» flytter tilbake til kommunen igjen når stortingspolitikerne har gitt oss et positivt vedtak.

Ei sjokkmelding om at det skulle innføres godstakst på biler ut til fergeløse distrikt har satt sinnene i kok. Ikke bare i vår kommune. Før behandlingen i Fylkestinget har jeg sendt inn «protestskriv» til samtlige partier på Fylkestinget, tatt dette opp muntlig med personer i administrasjonen og fått behandlet en uttalelse i Vest-Finnmark regionråd. Resultatet av Fylkestingets behandling ble heldigvis slik som vi ønsket; ingen endring fra dagens priser.

Været er ikke helt forutsigbart for tiden ifølge meteorologene. Dette setter brøytemannskapet på store prøvelser når det står på som verst, men vi får ha tillit til at de gjør alt de kan – innenfor sikkerhetens regler – slik at våre veier blir farbare denne sesongen.  Jeg håper at uværet kan roe seg så pass at fiskerne kommer seg på havet slik at juletorsken blir berget.

For oss som har vårt virke innendørs kan det være en ide å ta en tur utendørs for å lage en snømann med gulrotnese og nisselue.

I torsdagens kommunestyremøte møtte det to representanter fra Ungdomsrådet som bemerket seg positivt. Da de ba om økt budsjett for ungdomsrådet slo kommunestyret til med den raskeste innvilgelse av en søknad som kommunestyret noen gang har gjort. Flott at ungdom engasjerer seg, og - ikke minst – at de engasjerer seg politisk. Det er disse som skal trygge fremtiden vår.

IMG_1694[1].JPG

Representanter fra ungdomsrådet: Serine Larsen og William Olsen sammen med ordfører.
 

Advent er i flott tid hvor de minste blir mere og mer utålmodige og forventningsfulle og ser frem til den store dagen. Selv om det blåser og snør ute er det mange aktiviteter vi kan finne på innendørs. Å bake pepperkaker er vel noe ungene liker aller best.

Men glem nå ikke småfuglene. Akkurat i disse tider er det viktigere enn noensinne at vi gir dem noe å spise. Og så er de jo et trivelig selskap utenfor stuevinduet.

God helg.

Hilsen Gudleif

 

 

Skjema