telefon

Akuttberedskap i barnervernstjenesten

Har du behov for å kontakte barnevernstjenesten i påska? Måsøy kommune et samarbeid med barnevernsvakta i Hammerfest, ring 452 47 070 ved behov for veiledning eller hjelp.

Måsøy kommune har inngått et samarbeid med barnevernvakta i Hammerfest. Etter barneverntjenesten åpningstider (08.00 - 15.00 på sommerstid og 08.00 - 15.45 på binterstid) ber vi dere ta kontakt på dette nummeret ved akutte situasjoner. Hammerfest vil ha det koordnierende ansvaret.

Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for:

  • Vold eller er vitne til vold
  • seksuelle overgrep
  • foreldre som ruser seg
  • omsorgssvikt
  • kjønnslemlestelse
  • tvangsgifte

Ring: 452 47 070

Skjema