Akuttberedskap barnevern

Akuttberedskap i kommunalt barnevern

Måsøy kommune har fra 01.01.19 inngått en samarbeidsavtale med Hammerfest og Kvalsund kommune om beredskap for døgnkontinuerlig barnevernvakt.

Avtalen finner du på Måsøy kommunes hjemmeside under:

«Oppvekst->Barnevern»

Døgnbemannet barnevernvakt har tlf.nr. 452 47 070

Skjema