Akutthjelper - illustrasjon (002)

Akutthjelpergruppe på Rolvsøy

Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Måsøy kommune har inngått en avtale om Akutthjelperutdanning av personer bosatt på Rolvsøy. Dette er et prosjekt i regi av Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) og er i samarbeid med  kommunene i Norge.

Kurset består av to deler; en teoridel på nett – som tar ca 4-5 timer å gjennomføre, samt en 8 timers praktisk del hvor deltagerne får øve på utstyr og ulike pasientcase. På den praktiske delen vil SNLA komme ut til Rolvsøy med instruktører og utstyr som Akutthjelpergruppa på Rolvsøy  får til odel og eie. Dette utstyret er en spesialførstehjelpssekk med bl.a oxygen og oxygenutstyr for voksne og barn, utstyr for stans av blødninger og forebygging av temperaturtap, hjertestarter mm.

Deltagerne får også sin personlige vest merket med Akutthjelper, samt kursbevis når kurset er gjennomført og alle deler bestått.

Akutt pustebesvær, brystsmerter, hjerneslag og ulike skader vil bli gjennomgått.

Kurset omhandler situasjoner med;

  • nedsatt bevissthet / livløshet
  • pustebesvær / sterke smerter
  • sirkulasjonsproblemer
  • nedsatt hjernefunksjon
  • nedsatt temperatur

Kurset følger den vanlige «oppskrifta» for behandling, undersøkelse og innrapportering av alvorlig syke mennesker; A, B, C, D, E. Dette er også metoden som profesjonelt helsevesen følger. Varslingen vil initialt gå til 113 som via 110 sentralen varsler akutthjelperne på mobiltelefon gjennom SMS melding.

Medisinsk overordnet akutthjelperne vil være kommuneoverlegen i kommunen og akutthjelperne er betraktet som helsepersonell og har taushetsplikt.  

SNLA dekker følgende kursutgifter; instruktører og akutthjelpersekk / hjertestarter.
Kommunen besørger tilrettelegging; Kurslokale sted for oppbevaring av akutthjelperutstyret og kaffe til kursdeltagerne.

Kurset avholdes Lørdag 14. mai 2022
Deltagerantall; max 15 stk.

Ta kontakt med lokal kontaktperson:
Daniel Pedersen
Telefon: 48 25 13 13
E-post: danielpedersen79@gmail.com

Les mer på SNLA sine hjemmesider:
Akutthjelpere - Norsk Luftambulanse

Skjema