glad sak - ingøy_145x97

Aldri mer under 1200

I utgangen av tredje kvartal 2016 passerte Måsøy en negativ milepæl. Befolkningstallet gikk under 1200, 1193 for å være eksakt. Men nå har vi har snudd, ved sist måling var befolkningstallet 1208. Nå er det viktig at vi som befolkning i Måsøy kommune tenker på en av grunnverdiene som er gjestfrihet. Vi har alle en jobb å gjøre for at de som har flyttet til Måsøy kommune skal føle seg hjemme å velkommen her.

Den 6 februar vil oppstartsmøtet for befolkningsprosjektet og befolkningsutvikling vil være i fokus de nærmeste 2 årene.

Vil tilslutt ønske alle tilflyttete velkommen til Måsøy kommune.

glad sak - ingøy_500x336.jpg

Skjema