Svitsj

Anbudskonkurranse - bredbånd Måsøya og Snefjord

Det er nå utlyst konkurranse i forhold til utbygging av bredbånd på Måsøya og Snefjord!

Det er nå lyst ut i Doffin: "Konkurranse med forhandlinger om bygg- og anleggskonsesjon/tjenestekonsesjon:
Prosjektering, bygging, eie og drift av bred- båndsnett."

Måsøya og Snefjord er de områdene vi håper skal få et bedre tilbud når det gjelder bredbånd!

Mer info finner dere på Doffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2016-347930

Frist for mottak av tilbud: 10.03.2016 kl. 12:00 (se nærmere detaljer på Doffin).

 

Skjema