hermann export

Ankeforhandlinger Måsøy kommune - Hermann Export AS

Måsøy kommune og Hermann Export AS har i flere år vært uenige om tolking av leieavtalen partene har i forbindelse med leie av tørkeriet. Dette har ført til at Hermann Export har holdt igjen betaling av utgifter de mener er uriktig fakturert fra kommunens side. Dette gjelder spesielt juridiske kostnader.

 

Etter ankeforhandlingene i Tromsø lagmannsrett i februar er domsslutningen av 16.03.2018 i rettsaken mellom Måsøy og kommune og Hermann Export AS at kommunen har fått medhold på de sentrale punkter.

Skjema