AUGUST ER HER

For mange er sommerferien allerede historie, mens andre igjen er midt inne i tiden for avkobling, solskinn og bading. Skjønt vi nok må langt av sted for å nyte varme og bading all den stund værgudene ikke akkurat smiler til oss i øyeblikket. Men for all del; det er fortsatt sommer og solen kommer nok til å smile til oss i dagene som kommer.

Ute på øyene og i fjordene snekres og males det det på hytter og hus for full musikk også denne sommeren. «Årøy» (eller den båten som måtte befinne seg i ruta vår i dette øyeblikk!) er full av bygningsmaterialer hver torsdag når den går ut til øyene, noe som tyder på omsetning for butikkene og jobb til amatørsnekkere og andre som ikke bare bruker sommerferien til å ligge i sanden med sola i øynene.

Arbeidet med Strandgata er endelig avsluttet og resultatet tror jeg de aller fleste av oss er fornøyd med. Det er ikke til å legge skjul på at det har vært mange kritiske røster og mye kritikk under anleggsperioden, men jeg håper vi kan glemme dette, glede oss over resultatet og heller se fremover.

Og fremover betyr at arbeidet med Søndregata og Storvannsveien blir igangsatt om ikke lenge. Oppstart vil finne sted denne måned. Det vil da bli tidvis stengt på disse veiene slik at omkjøring ved Kveldsol mot kirkegården må benyttes. Om vi alle følger skiltingen som blir satt opp, vil dette gå bra.

Langs Strandgata og i Storvannsveien legges det nytt vann- og avløpssystem i tillegg til veiutbedring. Dette finansieres over «selvkostprinsippet.» Det vil si at det er de gebyrene som du og jeg som innbyggere må betale for vann og avløp som på lang sikt skal dekke disse utgiftene. Dette vil nødvendigvis også måtte føre til økning av disse gebyrene for deg og meg.

Jeg håper og tror at vi til neste år kan få gjort de samme arbeidene i Hjelmsøyveien og Fjellveien, men dette må først kommunestyret bestemme når budsjettet behandles i desember.

Hva som skjer med resten av Strandgata ut mot Hallvika vet jeg ikke noe om i skrivende stund. Dette er fylkesvei og Statens Vegvesens ansvar, men vi er i dialog for å se om det kan finnes en løsning.

Kommende helg arrangeres Scandinavian Halibut Festival i Havøysund i regi av Havøysund Havfiskeforening. Dette er storkveitefiskernes gledeshelg, og det ventes storinnrykk av tilreisende fra mange land. Vi ønsker lykke til og skitt fiske. Forresten; for å få kveite skal man jo ha haill. Hvor får man det???

Neste helg er det «Lulleli for Fruholmen fyr» på Ingøy. En festforestilling for verdens nordligste fyrstasjon som fyller 150 år. Dette kommer til å bli litt av en forestilling, og publikumsoppmøtet forventes å bli nærmest enormt. Etter hva jeg har forstått vil både aviser, radio og TV være tilstede. Boreal opplyser at det settes opp ekstraruter for å kunne frakte alle interesserte til og fra øya. Følg med på informasjonen som forhåpentligvis vil «strømme over oss» kommende uke.

Apropos båtruter: Heller ikke denne sommeren har tilbudet fungert knirkefritt, og frustrerte reisende har kommet veldig sent fram til sine reisemål. Flere har heller ikke fått med seg bilene, noe som også gjør at parkeringsplassene på fergeleiet er overfylt. Hvorfor må det være slik hvert eneste år?

Fristen for å komme med innspill i forbindelse med evaluering av tilbudet er nå passert. Fra kommunes side har vi sendt inn anmerkninger og ønsker til fylket etter å ha innhentet disse fra brukerne i kommunen. Et av ønskene er at vi MÅ ha en båt på størrelse med «Årøy» i sommerhalvåret for å kunne betjene den stadig økende sommertrafikken. Så får vi se om vi blir bønnhørt. 

Så et hjertesukk fra våre bussjåfører; På fergeleiet er det merket opp parkering for bussen. Denne oppmerkingen neglisjeres og privat parkering i busslommen fratar bussen parkeringsmuligheten. Dette må det bli slutt på, og parkering i busslommen kan medføre borttauing på bileiers regning og risiko.

Multebærsesongen ser ikke av til å bli av de helt store, ryktes det. Men jeg tror nok at det også i år blir en smak til alle som vil ta seg en tur ut i naturen.

Skitt fiske eller god bærtur. Valget er ditt.

 

august er her.JPG

Hilsen Gudleif

Skjema