Havøysund[1]

Avslutningsrapport "Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse"

Nærmiljøprosjektet et tre-årlig prosjekt støttet av Helsedirektoratet, har fokusert på hvordan det er å komme til Havøysund.

Hva fungerer godt og hva bør gjøres for å gjøre integrering og trivsel bedre. Her ligger intensjonen bak tiltakene: Måsøy frivillighetssentral, Mulighetsstudiet nytt museum og ungdom i arbeid.  Mange fra Havøysund har blitt intervjuet og mye av rapporten bygger på svarene deres. Rapporten er skrevet av Fredrik Vikse.

 

Hele rapporten kan du lese her

Skjema