svaming spyling_145x100

Avsluttet vedlikeholdsarbeid

Teknisk etat melder om at det årlige vedlikeholdsarbeider på ledningsnettet i Havøysund er avsluttet for i år. Strekningen fra Tobø Fisk til Hallvika gjenstår, den delen utsettes til gravearbeider i Strandgata er ferdig.

Skjema