psykis helsehjelp

Behov for rask psykisk helsehjelp? Les her

Trenger du eller noen du kjenner hjelp raskt? Er det akutt fare for selvmord? Lokalt og nasjonalt finnes en rekke tilbud til hjelpetrengende.

 

  • NB! Er det snakk om akutt selvmordsfare? Ring snarest mulig nødnummeret 113  eller legevakten på telefon 116117 for rask hjelp.

I lys av fokuset på psykisk helse og selvmordsfare ønsker vi å informere om ulike lokale og nasjonale hjelpetilbud. 

Du kan ta kontakt med fastlegen din for psykisk helsehjelp ved å henvende deg til legekontoret som din fastlege tilhører, Måsøy 784 24 100. Dersom du ikke vet hvem som er din fastlege, kan du ringe Fastlegetelefonen på 810 59 500 (mandag-fredag 08:00-15:30).

Dersom du av ulike grunner ikke har anledning til å kontakte eller oppsøke din fastlege, kan du hvor som helst i landet kontakte/oppsøke nærmeste kommunale legevakt 116117

Andre lokale hjelpetilbud

Skolehelsetjenesten
er for alle elever fra 1. klasse til og med 1. året på videregående skole - LOSA. Faste kontordager på skole er tirsdager fra kl. 14-15.45. Fredager fra kl. 8-12. Åpen dør.
Dersom ønskelig kan tid avtales på telefon 90839659

Helsesykepleier som du møter i skolehelsetjenesten kan hjelpe deg med sosiale eller psykiske vansker, slik som blant annet mobbing, mistrivsel, tristhet, uro og angst.

Helsestasjonen for ungdom (HFU)
er et tilbud til ungdom i alderen 13 til 20 år. Dag og dato for tilbudet kommer i egne oppslag på skole, hjemmesiden til skolen og kommunen. HFU er på legekontoret på ettermiddagstid, etter ordinær åpningstid. Drop-in, ingen timebestilling er nødvendig i forkant. På HFU vil både lege og helsesykepleier være tilstede, valgfritt hvem man vil gå til.

Rask psykisk helsehjelp eller rask rushjelp
For deg over 18 år kan kommunen også tilby rask psykisk helsehjelp eller rask rushjelp.

Rask psykisk helsehjelp er et korttidstilbud relatert til angst, depresjon eller søvn, hvor målet er at vanskene ikke utvikler seg videre.

Rask rushjelp er et tilbud til personer med moderate rusutfordringer med eller uten psykiske helseutfordringer, og personer som står i fare for å utvikle eller har utviklet skadelig bruk av medikamenter, alkohol, illegale rusmidler og anabole steroider.

Kontakt din Fastlege eller psykisk helse- og rustjenesten på telefoner 95 99 92 36, 46 85 77 08. Åpningstid er 08–15.30

Landsomfattende eksterne hjelpetilbud
Her er et utvalg av ulike eksterne hjelpetelefontilbud, altså ikke-kommunale tjenester, som man kan henvende seg til uavhengig av hvor i landet du bor og er. Disse er ikke i regi av Måsøy kommune. For komplett oversikt, besøk Helsenorge.no.

– SOS-Chat – Mange synes det er lettere å chatte enn å snakke i telefonen om selvmordstanker. Åpent fra 1830–2230 på hverdager og 0130 på fredager.

– Kors på halsen (Røde Kors), telefon 800 33 321. I tillegg mulig å sende e-post (svar innen 2–3 dager).

– Ungdomstelefonen, telefon 400 00 777

– Alarmtelefonen for barn og unge, telefon 116 111

– Barneombudet, telefon 22 99 39 50

– Kameratstøtte, tilbud til soldater, veteraner og deres familie, telefon 800 48 500

– Kirkens SOS, Krisetelefonen 22 40 00 40

– Kirkens SOS Anonym chattetjeneste: soschat.no

– Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte, telefon 800 57 000

– LEVE, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, telefon 22 36 17 00

– Mannstelefonen. Reform–ressurssenter for menn, telefon 22 34 09 50

   Mental Helse Hjelpetelefon 116 123  mentalhelse.no

– Mental helse: sidetmedord.no

– Rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse telefon 22 49 19 22

– Rådgivningstelefon ved spiseforstyrrelser, telefon 94 81 78 18

– Unghjelp, telefon 98 80 61 20

– ung.no, det offentliges informasjonskanal for ungdom, telefon 46 61 50 00

– Vern for eldre, Nasjonal kontakttelefon, telefon 800 30 196

 

Skjema