Besøk på sykehjem

Besøkende til Helsesentret

Fra 05.10.20 vil vi åpne for besøk til beboerne etter FHIs anbefalinger. På grunn av krav om å holde avstand til pasient og personalet gjør størrelse på pasientrommene det slik at hver beboer kan ha 3 personer på besøk samtidig.

Ring avdelingen for å avtale tid før du kommer. Ved mange som ønsker å komme samme dag kan du bli bedt om å vente til dagen etter. Når du kommer til avdelingen ønsker vi at du skriver dato, navn og telefonnummer i gjestelogg som ligger på bordet ved hovedinngangen. Opplysningene vil kun bli brukt ved en eventuell smittesporing.  Besøkende skal gå direkte til pasientens rom eventuelt sitte ute på terrasse, det er ikke adgang til fellesrom. Hoveddør vil være låst, bruk dørklokken når du kommer.

Ved spørsmål ring vakttelefon 78424116 eller Fagleder tel 48263079.

Besøkende må følge våre smittevernregler:

  • Bruk sko- overtrekk.
  • Desinfiser hender før du går inn i avdelingen
  • Host/nys i papir eventuelt i papir, vask hender.
  • Hold minst en meters avstand til beboere og personale.
  • Hvis du har vært på reise i innland/ utland i områder der det er kjent smitte bør du ikke komme på besøk til avdelingen på to uker. Smitte på Helsesenteret vil få store konsekvenser for beboerne.

Skjema