hurtigbåt_145x102

Bestilling av signalanløp - hurtigbåt

Fra nyttår skulle opprinnelig alle signalanløp bestilles via Flexx-appen, flexx.no eller ruteopplysningen 177.

 

Etter tilbakemelding fra noen kommuner og Boreal, har fylkeskommunen valgt å utsette denne løsningen i 6 mnd,

til 1.juli 2016. Bestilling vil i denne perioden foregå på samme måte som tidligere, med kontakt til fartøyene.

Dette for å gi enkelte kommuner mulighet til å se på mobildekning i utsatte områder, samt at løsningen blir bedre

publisert til både reisende og mannskap.

Skjema