Fiber

Bredbånd til Måsøya og Snefjord

I 2017 kommer det bredbånd til Måsøya og Snefjord!

Måsøy kommune søkte om, og fikk NKOM-midler til utbygging av bredbånd til Måsøya og Snefjord. FiberEtter anbudsrunden i 2016 ble Infranord valgt som utbygger. Avtalen er på plass og Infranord har bestilt inn utstyr slik at arbeidet kan starte i månedsskifte april/mai. Bredbåndet i Snefjord og Måsøya skal være ferdigstilt i løpet av 2017.

Infranord er klare for å ta imot bestillinger, noe som kan gjøres på www.infranord.no

Infranord kommer også å sende ut SMS til husstandene med informasjon om hvordan man kan bestille tilgang.

For mer info/spørsmål kan daglig leder i Infranord, Nils Pettersen, kontaktes på mobil: 93 22 58 18

 

Skjema