Rolvsøy

Bredbånd til Rolvsøy

Kommunedirektøren har i dag undertegnet kontrakt med Telenor på etablering av bredbånd til Rolvsøy.

Dette betyr at man vil være i gang med legging av sjøfiberkabel fra Havøysund til Rolvsøy i løpet av sommeren – noe som har vært målsettingen gjennom hele planleggingsfasen. For innbyggere og virksomheter på Rolvsøy betyr dette et digitalt løft som kan videreutvikles videre over tid.

Utbyggingen vil starte med legging av sjøfiberkabel fra Havøysund til Halsen på Rolvsøy, og deretter legging av landkabel fra Halsen til Tufjord. Det blir lagt fiberkabel fra Halsen til Gunnarnes skole.  
Det legges opp til at nettet skal dekke alle kunder som er definerte som fastboende, næringsbygg og offentlige bygg – i det definerte utbyggingsområdet. Dette inkluderer tilbud om internett.

  1. Bedriftskunder og offentlig virksomhet kan knytte seg til fibernettet
  2. Fastboende og fritidsboliger får tilbud om trådløst bredbånd

Det vil komme mer detaljert informasjon om abonnement og pris på et senere tidspunkt.
Det digitale løftet dette innebærer betyr mye for Rolvsøy som samfunn:

  1. Mulighetene dette gir for digital utvikling av Gunnarnes skole
  2. Bedre mobildekning – som betyr mye også for beredskap og sikkerhet
  3. Etablering av stabilt nett og næringsutvikling
  4. Innbyggerne får en ny digital hverdag inkludert bedre tv-tilbud

    Det er like viktig å understreke at det legges opp til løsninger som gjør det mulig å foreta oppgraderinger og videreutvikling av tilbudet over tid – som gir enda bedre digitale muligheter.

Skjema