Rolvsøy

Bredbåndsutbygging på Rolvsøy

Telenor har inngått avtale om bredbåndsutbygging på Rolvsøy. 

Det blir trådløst bredbånd for fastboende og fritidsboliger mot et tilknytningsgebyr på 1999 kr. Prisen på produktene som tilbys varierer med hvilken hastighet en velger, men felles for alle abonnement er at datamengden er på 2TB inkludert. Dersom kunden forbruker mer kan vi løse dette med henvendelse til Telenor og at kundesenteret resette denne. Pris på abonnement er de samme som den som tilbys ellers i landet, se hjemmesiden til Telenor https://www.telenor.no/privat/internett/tradlost-bredband/ 

Bedrifter og offentlige bygg vil ha mulighet til å koble seg til fiber på forespørsel til Telenor. Det vil da utarbeides eget tilbud for dette. Hva pris på et slikt fiberabonnement og pris på tilknytningen vil være et forhold mellom Telenor og den enkelte bedrift, og dette kan ikke kommunen svare på.  

Bedrifter på Rolvsøy gis med dette en kort frist til 14.04.2022 for å melde seg på fiberutbyggingen.    

NB! Noen bedrifter kan ligge lagt fra den planlagte fibertraseen, og prisen for den enkelte virksomheten for etablering/tilknytning til fiber kan derfor bli høy. Det er viktig at kommunen får inn informasjon om alle interessene nå på et tidlig tidspunkt, slik at eventuelle korrigeringer i prosjektet kan tas mens det fortsatt er mulig.  

Send påmelding til fiberutbygging bedrift til inger@bbft.no 

 

Med vennlig hilsen

Inger Marie Bergseth

Prosjektleder

Bredbåndsfylket AS

Mobil: 958 88 045

E-post: inger@bbft.no | www.bredbandsfylket.no

 

 

Skjema