brøytebil[1]_145x97

Brøyting

Kommunen gjennomfører brøyting i egen regi for første gang i år, etter at tjenesten har blitt utført av eksterne entreprenører over flere år – og det er ingen hemmelighet at det har knyttet seg spenning til hvordan dette skulle gå. De siste dagene har kommunedirektøren mottatt en rekke henvendelser fra innbyggerne i kommunen som skryter uhemmet av årets brøyting.

Det er ordentlig artig å være kommunedirektør når man mottar tilbakemelding på at kommunale tjenester utføres på en svært tilfredsstillende måte og innbyggerne er «kok-fornøyde». På denne bakgrunn er det grunn til å benytte anledningen til å gratulere kommunens brøytemannskaper med vel utført jobb. 

I denne sammenheng må det også trekkes frem at årets brøytesesong startet svært tidlig, med de første brøytingene i midten av oktober måned. Vanligvis har man de siste årene først startet med brøytingen rundt juletider eller rundt nyttår. I tillegg har man hatt mindre bemanning enn planlagt i delen av sesongen, men fra midten av januar er alle på plass i brøyte-turnusen.

Brøytemannskapene har tatt de utfordringene de har møtt på strak arm – og tilpasset seg nye arbeidsoppgaver på en fantastisk måte. Det har ikke alltid vært enkelt – det er mye som skal på plass for at et tjenestetilbud skal fungere. Derfor er det ekstra gledelig at de nå mottar ros fra innbyggerne for den jobben de utfører.

Kommuneledelsen slutter seg til innbyggernes rosende omtale av jobben og takker for den jobben som er utført. 

Nå er det imidlertid slik at brøytemannskapene ikke får anledning til å hvile på sin post de nærmeste dagene, ettersom værmeldingen tilsier at det blir nok av brøyteoppdrag den neste uken.

 

Skjema