koronavaksine

Corona vaksinasjon tilbud til barn og unge

I Måsøy Kommune vil første barnevaksinasjon i aldersgruppen 5-11 år foregå tirsdag 22.02.22 mellom klokken 16.00-17.00 i Polarhallen. Det vil være forhåndspåmelding som gjøres til legekontoret på tlf: 78424100 (08.30-13.00) med frist til 18.02.22.

Dette er ett tilbud til barn født 2010-2016 og de i årskull 2017 sin har fylt 5 år.

Vaksinen er særlig aktuelt for:

Barn med kroniske sykdommer

- Familier der barn har nærkontakt med personer med særlig behov for beskyttelse.

- Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon.

For de som velger vaksine, vurderer FHI at en dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen. En eventuell dose to bør gis med intervall på 8-12 uker. Vaksinering har fortsatt samme effekt selv om det går lengre tid mellom dosene.

Vaksinering er frivillig. For barn som får tilbud om koronavaksine men ikke enda har fylt 16 år, må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke. Barn og ungdom skal høres ut fra alder og modenhet og deres egen mening skal legges vekt på.

Barn har rett til å få tilpasset informasjon. Foresatte bør snakke med sine barn om valget rundt vaksinasjon og hjelpe til med å formidle viktig informasjon knyttet til dette.

Det er viktig at foreldre følger barnet på vaksinasjonsdagen og har med underskrevet samtykkeskjema.

Se neste side for ofte stilte spørsmål og svar.

Vedlagt dette brevet er samtykkeskjema og tilpasset informasjon fra FHI til barn i aldersgruppen 5-11 år.

Mvh. Smitteverngruppa, Måsøy Kommune
 

Skjema