Close-up of a hand holding a positive antigen test for COVID-19. SARS-CoV-2 antigen rapid test kit.

COVID-19 Informasjon til innbyggere i Måsøy kommune

Personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved covid-19, får nå tilgang til å hente gratis selvtester på laboratoriet (Sykestua/helsesenteret)

Disse risikogruppene er:

  • Eldre personer over 65 år.
  • Voksne personer med underliggende, kronisk sykdom som: hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.
  • Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for alvorlig koronavirus-sykdom (covid-19).

Smittevernrådet om å holde deg hjemme når du er syk, er ikke endret.
Du kan lese mer på helsenorge.no.

Mvh
Kommunelegen i Måsøy

Skjema