koronavirus

Covid-19 oppdatering lørdag 27.02.21 kl. 19.40

Vi har i løpet av dagen hatt to møter i beredskapsledelsen, for å følge situasjonen og iverksette tiltak.

Det har vært to samlinger av folk forrige helg, hvor noen har vært innom begge stedene. Et forvirrende antall mennesker, besøk og hurtigtester har ført til at vi dessverre har gått ut med feil antall smittede. Av en samling på 8 personer fikk 6 påvist smitte i går, og i dag har en nærkontakt testet positiv. Totalt antall smittede i Havøysund er derfor 7.

Vi beklager at det har gått fort i svingene, men det er bare mennesker som jobber i denne stormen, og de har gjort en formidabel jobb som fortjener all honnør.
Det positive er at etter all testingen i dag har vi færre smittede enn vi opplyste om i går.

Det er nå testet totalt 100 personer, og i forhold til nærkontakter og smittede har vi nå totalt 41 personer i karantene og 9 i isolasjon.
Vi velger etter dagen i dag å sende 12 prøver til utvidet analyse. Disse er prøver fra de smittede, i tillegg til noen prøver fra nærkontakter.
Fortsatt har man ikke klart å finne smittekilden, så kartlegging og smittesporing fortsetter.

Testbua er åpen søndag fra 12.00 til 14.00, mens koronatelefonen er bemannet fra kl. 09.00-21.00.

Praktiske opplysninger om reduserte tilbud og åpningstider i neste uke (uke 9):

  • Rådhuset holdes stengt, men det er mulig med henvendelse pr. telefon.
  • De ansatte på rådhuset som har mulighet til det, vil ha hjemmekontor.
  • Biblioteket holder stengt.
  • NAV-kontoret holder stengt.
  • Havøysund skole holder stengt og gjennomfører hjemmeundervisning mandag, tirsdag og onsdag. Torsdag og fredag har skolen rødt nivå.
  • SFO tilbyr heldagstilbud til barn hvor foreldre/foresatte har samfunnskritiske jobber.
  • Barn med særskilt behov vil også få et tilbud.
  • Gunnarnes skole er vurdert til at de kan holde normal drift.
  • Kulturskolen og voksenopplæringen holder stengt.
  • Barnehagen kartlegger nå behovet for barnehageplasser, og vil ha redusert kapasitet.

Politiske møter blir utsatt en uke

Til slutt vil jeg takke alle innbyggere, ansatte og næringsaktører for en formidabel innsats i helga.
Husk at ingen av de smittede har gjort noe galt eller ulovlig, så det er viktig at samfunnet slår ring om disse. Det er ingen skam å bli smittet, og det er ingen skam å bli testet.
Dette kommer vi igjennom - men vi må være forsiktige med sosial kontakt.

Bernth R. Sjursen
Ordfører

Skjema