koronavaksine

Covid 19 vaksinasjon

I Måsøy Kommune er vi godt i gang med oppfrisknings vaksinasjon til de over 65 år. Vi åpner derfor for vaksinasjon av de over 45 år og risikogrupper i aldersgruppen 18-44 år (se liste nedenfor). Oppfriskningsdosen anbefales gitt med et minimumsintervall på 5 måneder etter dose 2.

Har du heller enda ikke tatt dose 1 eller dose 2 så er du hjertelig velkommen på samtlige vaksinedatoer.

16.12.21 Polarhall, drop in: kl. 09.00 - 14.00 og kl. 17.00 - 19.00

22.12.21 Polarhall, drop in: kl. 09.00 - 14.00 og kl. 17.00 - 19.00

28.12.21 Polarhall, drop in: kl. 11.00 - 13.00 og kl. 17.00 - 19.00   

06.01.22 Polarhall, drop in: kl. 11.00 - 13.00 og kl. 17.00 - 19.00  

13.01.22. Polarhall, drop in:kl. 11.00 - 13.00 og kl. 17.00 - 19.00  

Risikogrupper
Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år.
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft.
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer (ALS og CP)
 • Downs syndrom.
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon.
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon.
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer.
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året.
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35kg/m2 Eller høyere
 • Demens 
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (unntak høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Mvh. COVID 19 team, Måsøy Kommune

Skjema