koronavaksine

COVID 19 - Vaksinering

HAR DU IKKE FÅTT VAKSINE DOSE 1, 2 ELLER 3 MOT CORONAVIRUSET VIL DU NÅ FÅ MULIGHETEN.

DOSE 3. GJELDER DE I ALDERSGRUPPEN 65 ÅR OG OPPOVER, DET VIL BLI GITT FORLØPENDE BESKJED NÅR VI ER KLAR FOR GRUPPENE UNDER 65 ÅR.

Barn og unge under 16 år må ha underskrevet samtykkeskjema fra begge foresatte og egenerklæringsskjema med seg til vaksinasjon.

VI HAR DROP IN VAKSINERING I POLARHALLEN FØLGENDE DATOER:

ONSDAG 24. NOVEMBER - Polarhallen

TIRSDAG 30. NOVEMBER  - Helsestasjon

OBS! PÅ HELSESTASJONEN – DENNE DAGEN MÅ DU MELDE DEG PÅ TIL LEGEKONTORET I FORKANT PÅ TELEFON: 784 24100

TORSDAG 2. DESEMBER - Polarhallen

TIRSDAG 7. DESEMBER  - Polarhallen

NB! DENNE DATOEN (7.12.21) VIL DET I TILLEGG VÆRE VAKSINERING OM  ETTERMIDDAGEN FRA KL. 16.00 – 20.00   

TORSDAG 16. DESEMBER - Polarhallen

ONSDAG 22. DESEMBER  - Polarhallen

ALLE DATOER VIL VAKSINASJON FOREGÅ FRA KLOKKEN : 09.00 – 14.00

                                                                               VAKSINETEAMET I MÅSØY                            

Skjema