Korona vaksinering

COVID 19 vaksinering/COVID 19 vaccination

Vaksinering vil foregå på laboratoriet torsdager: 09.09.21, 16.09.21 og 30.09.21 fra klokken 1230 til 1430.

Det er ikke lenger åpent for drop-in og pasienter blir ikke kalt inn. Påmelding gjøres på telefon til legekontoret 78424100 (0830-1300) hverdager.
Alle som har mottatt dose 1 for minst 3 uker siden kan få dose 2. Oppfordrer alle til å melde seg på og få satt dose 2.

COVID 19 vaccination
Vaccination will now be preformed at the laboratorium Thursdays (09.09, 16.09 and 30.09) between 1230- 1430.

We do no longer offer drop-in, and patiens will not be called. Patients are now responsible to book an appointment for dose 1 or dose 2 at the doctors office phone nr: 78424100 (0830-1300).
In order to be eligible for dose 2 of the vaccine, you need to have received the first dose at least 3 weeks.

 

Skjema