coronavirus

Covid-19 vaksine/vaccine

  

Covid-19 vaksine/Covid-19 vaccine

Dersom du er mellom 18-75 år og ikke fått tilbud om vaksine, ta kontakt med Coronatelefonen i

Måsøy Kommune: 91 74 72 78 for å avtale tid for vaksinering.

 

If you are between the age 18-75 and not offered the Covid-19 vaccine, please contact the coronainformation-phone in

Måsøy Kommune: 91 74 72 78 to make an appointment for vaccination.

Skjema