Frivillighetssentralen

Drift av frivillighetssentralen i Måsøy kommune

Kommunestyret ønsker å fremme økt frivillighet, og ønsker å tildele en pott på kr. 440 000,- til lag-/foreninger som vil administrere og utvikle frivilligsentral i kommunen. Søknadsfrist: 28. mai 2021

Kommunestyrets vedtak:
1. Kommunestyret tar saken til orientering.
2. Kommunestyret vedtar å videreføre frivilligsentralen fram til utgangen av 2021 og gjøre en ny vurdering hvis prosjektstøtte fra staten videreføres. 
3. Det gis tilskudd kr. 440.000,- til lag eller foreninger som vil drifte frivilligsentralen i Måsøy kommune. 
Lag eller foreninger kan søke om driften ved fremlegging av driftsplan. 
 
Formannskapet godkjenner/velger hvem som skal få drifte frivilligsentralen.
 

Skjema