koronavaksine

«Drop-in til vaksinering/Drop-in for vaccination-Dose 1

Torsdag 12. august tilbyr Måsøy kommune drop-in til vaksinering for dose 1 til de over 18 år. Dette gjelder IKKE dose 2.

Møt opp i Polarhallen mellom kl. 09.00-12.00.

Thursday August 12. are Måsøy Kommune offering drop-in for vaccination. If you have not recieved the first dose, are living in Måsøy kommune and over 18 years old – show up in the Polarhall between 09:00-12:00.

Man vil ikke lenger bli kontaktet for vaksine, men må selv ta kontakt for tid for vaksine. Dette gjelder dose 1. De som venter på dose 2, vil fortløpende bli innkalt de neste uker.»

Skjema