eiendomsskatt_145x86

Eiendomsskatt 2016

I medhold av eiendomsskatteloven § 15 er offentlige eiendomsskattelister lagt ut til  gjennomsyn på servicekontoret.  Listene er også publisert her på kommunens hjemmeside.

Les mer her

Skjema