livsglede for eldre_145x115

En LIVSGLEDE nyhet!

På siste personalmøte bestemte vi oss som jobber i Høtten barnehage, for å bli en LIVSGLEDE barnehage… En livsgledebarnehage besøker eldre i sitt nærmiljø jevnlig, og skaper gode opplevelser gjennom felles aktiviteter. Livsglede for Eldre er svært opptatt av den helsefremmende effekten, som det frivillige bidraget har for alle involverte.

Hensikten er å stimulere til felles aktivitet. Da gir vi eldre muligheten til å være en ressurs for barn, og barna en ressurs for de eldre. Vi skal ha fokus på samspill og aktiviteter sammen. Vi gleder oss til å starte opp med dette!

Link til mer informasjon: http://livsgledeforeldre.no/vart-arbeid/barnehage/#

Gå gjerne inn på hjemmesiden vår: www.hotten.barnehage.no

Skjema