ordfører[1]_145x109

En ny start

Så er konstituerende kommunestyremøte gått inn i historien. Resultatet av konstitueringen ble at undertegnede blir kommunens ordfører de neste 4 år, samtidig som Tor Bjarne Stabell tar på seg varaordførerfrakken.

Det ble også valgt medlemmer til hovedkomiteene, og for disse ble følgende valgt til ledere: Teknisk komite – Bjørn Harald Olsen, Oppvekst - Jan Harald Lyder og for Omsorgskomiteen -  Reidun Mortensen.
Arvid Mathisen tar over lederrollen i Kontrollutvalget.

Formannskapet består nå av undertegnede som representerer Sp sammen med Reidun Mortensen, Tor Bjarne Stabell (H), Georg Mathisen og Renee Andersen fra Arbeiderpartiet.

I november møtet vil det bli foretatt valg til Havøysund Havnevesen Måsøy KF og Måsøy Industrieiendom KF, i tillegg til en rekke andre råd og utvalg.

Det blir spennende med et helt nytt formannskap og flere nye kommunestyremedlemmer. 16. og 17. november skal alle politikerne samles på Havøysund Hotell til folkevalgtopplæring. Dette er et opplegg som Kommunenes Sentralforbund gjennomfører i hver kommune etter at valget er unnagjort, og som er både nyttig og lærerikt for de som skal styre kommunen de kommende 4 år.

Administrativt jobbes det for tiden med å sy sammen et budsjettforslag som skal være i balanse før det legges fram til politisk behandling i desember møtet. Med de signaler som er kommet i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett, har administrasjonen en krevende oppgave foran seg.

Bassenget ved Havøysund skole – som var i drift en kort stund etter høstferien – er igjen stengt grunnet tekniske problemer. Det er i skrivende stund høyst usikker når dette kommer i drift igjen.

Jeg ønsker dere alle ei riktig god helg.

Hilsen Gudleif

 

Skjema