en stein

En stein for å minnes.

Jeg vet ikke hvor mange av dere som ble oppmerksom på tv-reportasjen den 7. september om Solveig Wilhelmine Lindgjerde som var en av de mange som ble tvangsevakuert fra Finnmark høsten 1944. Reportasjen var i forbindelse med at det ble skapt et nytt minnesmerke av kunstneren Sissel M. Bergh på Stovner kirkegård i Trondheim over de som døde av påkjenningen tvangsevakueringen medførte. 28 av disse ligger gravlagt på denne kirkegården, og en av disse er Solveigs mor, Dagmar Teodora Karlsen fra Kvitnes i Måsøy kommune, som døde bare 57 år gammel. Kommunens bidrag i denne sammenheng var å hente en stein fra Kvitnes som ble sendt med hurtigruten sørover og som nå er en del av minnesmerket.

Ei sterk historie som du kan gjenoppleve ved å logge deg inn på nrk.no/finnmark og søke på «En stein for å minnes.»

(Steinen ble hentet og bragt til hurtigrutekaia av Finnsnes Dykk & Anleggsservice AS på dugnad. Tusen takk.)

 

I et åpent møte på hotellet forleden sammen med fylkeskommunens samferdselsavdeling og vegvesenet, ble bl.a. den elendige veistandarden ut til Hallvika en av sakene som ble trukket frem. Her kunne våre gjester ikke love annet enn at de vil se på dette i fbm. andre vedlikeholdssaker langs veiene i fylket, men at det nok ikke ligger noen snarlig løsning og venter. Fra kommunens side har dette vært tatt opp ved flere anledninger, men som i så mange andre veiklager er det manglende budsjett som setter en stopper for forbedringene. Vi håper selvsagt at våre stadige påtrykk ovenfor samferdselsavdelingen og vegvesenet snart vil gi positive resultater.

På møtet ble det diskutert både båtruter, billettpriser, godsfrakt, manglende mobildekning, nye fergeleier, vintervedlikehold og mere til, og kanskje det mest positive som kom fram var at M/S «Årøy» også til neste år vil bli satt inn i Måsøyruta. Dette er jo godt nytt spesielt for de som driver sin næringsvirksomhet ute i øyriket vårt.

 

Endelig, vil noen si, kommer det asfalt igjen på vegene i Søndregata, Storvannsveien og Hjelmsøyveien her i Havøysund. Om få dager er dette på plass, og mange har benyttet seg av anledningen og bestilt asfaltering foran garasjer og innganger.

 

Hjertestua, som har vært et kjærkommet møtested for mange, er snart en saga blott. På grunn av at det på området skal komme et nytt forretningsbygg, måtte Hjertestua vike plassen fordi den var plassert på leid tomt. Det er nok ikke bare jeg som kommer til å savne Hjertestua. LHL avdeling Havøysund vil allikevel ikke legge ned sin virksomhet, men bruke tiden som kommer til å se hva de kan bidra med i fremtiden. Blant annet så vil Hjertetrimmen på Samfunnsalen fortsette som før.

 

I år er første året at våre fiskere får delta i det kommersielle krabbesfisket. Dette har gjort store utslag på fiskernes inntjening, og noen har klart å fylle kvoten sin på bare noen få dager, mens andre igjen har brukt noe lengre tid. Når en vet at bruttoinntekt på en kvote ligger på omkring en halv million kroner, er det ikke vanskelig å forstå at dette har tilført samfunnet vårt mange millioner i tillegg til at dette også har innvirket på den positive folketallsutviklingen.

Det er så godt å vite at en mangeårig kamp har gitt resultater som er til fordel for hele samfunnet vårt.

 

Fv 889, som er en av landets 18 nasjonale turistveier, åpner kommende lørdag kl. 1400 en ny rasteplass ved Storberget i Kvalsund kommune. Storberget ligger like ved Kokelvkrysset, for de av dere som er kjent i området, og er ikke langt fra grensen til vår egen kommune. Her blir det taler av ordførerne i Kvalsund og Måsøy, kulturinnslag og servering av kringle, kaffe og saft for de som møter opp til begivenheten. Kommer du?

 

Slutten av september og inngangen til oktober har vært helt utrolig værmessig. Med sol fra skyfri himmel og temperaturer opp mot 20 grader er som å få sommeren på besøk igjen. Nyt disse flotte høstdagene med en tur eller tre ut i naturen.

 

Hilsen Gudleif

 

 

 

 

 

 

Skjema