valg_banner_198x123px

Endelig valgresultat i Måsøy kommune

Endelig valgresultat er klart i Måsøy kommune.
Sent innkomne forhåndsstemmer er også telt opp. Valgdirektoratet hadde sperrefrist for opptelling av denne kategori, til tirsdag etter valgdagen kl. 17.00. Måsøy kommune mottok 38 sent innkomne stemmegivninger. 

 

519 av 897 stemmeberettigede har avgitt sin stemme ved årets  Kommunestyre og Fylkestingsvalg, dette utgjør en oppmøteprosent  på 57,86 %.

Representantfordelingen ble slik: 
Arbeiderpartiet         5
Bygdelista i Måsøy   5
Senterpartiet            3
Høyre                       2

Parti 

Forhåndsstemme

Valgtingstemme

Totalt

Arbeiderpartiet

90

66

156

Bygdelista i Måsøy 

110

48

158

Fellesliste SV/RØDT

14

7

21

Høyre

32

42

74

Senterpartiet

72

25

97

Blanke 

4

3

7

Det nye kommunestyret for perioden 2023 - 2027 vil bestå av følgende faste representanter: 

Arbeiderpartiet:
Bernth R. Sjursen 
Marte Stabell
Børre Stabell
Rune Mathisen
Ina Leonhardsen

Bygdelista i Måsøy: 
Ingrid Majala
Serine Larsen
Logen Karthigesan 
Georg Mathisen 
Erlend Amund Hesten

Høyre: 
Jan-Harald Lyder
Marlene Johansen 

Senterpartiet: 
Stina Strande
Bjørg-Mette Giæver
Åge Flaten 

For å se hvem som kom inn som vararepresentanter til kommunestyret, se vedlagte valgprotokoll fra valgstyret under punkt E2 Kandidatkåring. Disse er merket med en stjerne. 
I protokollen finnes også oversikt over antall personstemmer og slengere. 

Valgprotokoll for valgstyret

Fylkesvalgstyret gjør endelig opptelling av stemmer til fylkesvalget. Stemmene som kom inn i Måsøy kommune til fylkestingsvalget, fordelte seg slik: 

Parti

Forhåndsstemme

Valgtingstemme

Totalt

Arbeiderpartiet

70

46

116

Fremskrittspartiet

17

11

28

Høyre 

28

27

55

Industri og næringsparti

11

13

24

Kristelig folkeparti 

2

0

2

Konservativt

0

0

0

Liberalistene

1

1

2

Miljøpartiet de grønne

2

1

3

Nordkalottfolket

36

10

46

Rødt

15

2

17

Samefolkets parti

0

0

0

Samelista

0

0

0

Senterpartiet

52

17

69

Sosialistisk Venstreparti

13 4 17
Venstre
 
3 0 3
Blank 
 
10 7 17
 

 

 

Skjema