koronavirus

Endring i åpningstider teststasjon

Testbua er åpen daglig for de som ønsker å teste seg for Covid 19. Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl 12.00.  

NB ! Onsdag kl 16.00

Møt opp til angitt klokkeslett. Testing vil forgå fortløpende.

Skjema