Fiskebåt[1]

Etableringslån for nye fiskere

Rekrutteringsfondet for fiskere i Finnmark gir etableringslån til nye og unge fiskere.

Det kan søkes om lån til:

  • førstegangsinvestering i fiskefartøy i åpen og i lukket gruppe
  • førstegangsinvestering i fartøy og kvote både i åpen gruppe og i lukket gruppe
  • utskifting av fiskefartøy og investering i kvoter for etablerte fiskere

Fiskere som eier fartøy i åpen gruppe og vil etablere seg med fartøy i lukket gruppe kan søke.

Søker må være 35 år eller yngre, og skal være registrert i Fiskermanntallet på blad B, være eier av minimum 67 prosent av fartøyet/foretaket, og skal i utgangspunktet levere hele fangsten i Finnmark.

Et lån fra Rekrutteringsfondet er rente- og avdragsfritt første året, og lånerenta er gunstig gjennom lånets løpetid.

Elektronisk søknadskjema på tffk.no sin side om Rekrutteringsfondet, sammen med informasjonsbrosjyre og annen nødvendig informasjon. Søknader behandles av Fylkesrådet hver 14. dag frem til og med 25. mai 2021.

For spørsmål kontakt Troms og Finnmark fylkeskommune ved rådgiver Sunniva Løviknes (78 96 32 16 / sunniva.loviknes@tffk.no).

Skjema