20180514_143035

Fagbrevutdeling i Måsøy kommune

Mandag 14. mai 2018 var det utdeling av fagbrev i Måsøy kommune.
Kommunene får en gang i året tilsendt fag/svennebrev fra Finnmark Fylkeskommune for videre overlevering i kommunene.

Det var en hyggelig liten markering med kaffe og kake på ordførerens kontor den 14. mai 2018.

Følgende fra Måsøy kommune hadde tatt fagbrev i 2017:

Helsearbeiderfaget:  Bodil Paulsen
                                    Linda Synnøva Mikkelsen

Motormekanikerfaget:  Martin Moe Berg

Akvakulturfaget:  Henrik Torsvoll (ikke til stede)

Måsøy kommune gratulerer alle !

20180514_143035_550x309.jpg

Skjema