logo Måsøy kommune kystens perle

Fastsatt planprogram

Kommunestyret har i møte den 24.06.2021 vedtatt fastsettelse av planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel for Måsøy kommune. 

Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og opplegg for medvirkning i revisjon av arealdel. Hele kommunens areal, både på land og i sjø, med unntak av Havøysund sentrum, omfattes av arbeidet.

Vedlegg:
Planprogram
Merknadsbehandling 
Vedtak

Skjema