ras

FEBRUAR

Da er januar et avsluttet kapittel og vi er allerede langt inne i februar. 

Januar ble værmessig ikke av den snille typen. Jeg tror vi skal mange år tilbake i tid før vi registrerte så ras

mange kuling/stormdager med dertil stengte veier og kansellerte båtanløp ut til distriktet som denne januar ga oss. Som om ikke det var nok opplevde vi ras i Ørabakken som stengte inngangsporten til Havøysund lørdag 28. januar omkring kl. 1800. Dette kunne gjort større skader både på bygninger og mennesker om det ikke hadde vært for sikkerhetsnettet som ble montert i fjellsiden for noen år tilbake. Heldigvis gikk det bra også denne gang. Kriseberedskapen i kommunen viste seg å fungere helt etter planen, og et raskt overblikk gjorde at flere boliger under rasstedet måtte evakueres. Etterhvert kom både politi, brann og redning, Vegvesenet og geolog til stede og nødvendige tiltak ble iverksatt. Arbeidet med utbedring og sikring av rasstedet er nå i full gang og vil nok holde på en tid fremover. Hvor lang tid dette arbeidet vil ta er det i skrivende stund vanskelig å ha noen formening om, men kommunen har løpende dialog med geolog og Vegvesenet om fremdriften. Det er åpnet et kjørefelt regulert med lyskryss slik at trafikken igjen er i gang. Publikum bes innstendig om ikke å ferdes i rasområdet så lenge arbeid pågår. Fortsatt er en bolig evakuert på ubestemt tid.

 

Apropos trafikk; Sesongen for større aktivitet på alle felt ute i distriktet er like om hjørnet og fortsatt betjenes Måsøyexpressen med M/S «Ingøy». Denne båten er alt for liten til å kunne betjene den forventede økte trafikkmengden, og kommunen har ved flere anledninger pekt på nødvendigheten av et større fartøy i sommersesongen overfor Fylkeskommunen. 

ras2


Dette er også et krav som bedriftene ute i distriktet er opptatt av, og som de har henvendt seg til samme adressat om. I skrivende stund har vi ikke fått noen avklaring på utfordringen, og ordfører har derfor invitert leder for samferdsel til et møte om saken i Havøysund i nær fremtid. Dato for møtet er ikke satt. Jeg håper og tror at Fylkeskommunens samferdselsavdeling finner en positiv løsning ganske snart. I motsatt fall kan det bli en sommersesong med unødvendig store utfordringer både for næringsliv og reisende.

 

Siste folketallsutvikling viser at vi igjen har krøpet over 1200-tallet. Dette er veldig gledelig, og jeg regner med en ytterligere økning i tiden som kommer bl.a. fordi jeg har stor tro på at de som har flyttet fra oss tidligere pga krabbekvoter, nå vender nesen hjem igjen. Det bør jo ikke ha noen hensikt å bo i en annen kommune nå som Stortinget har gitt våre fiskere rett til deltakelse i det kommersielle krabbefisket øst for Nordkapp. Dette gir oss også et håp om nyrekruttering til fiskeryrket og trua på at ungdom vil etablere seg med båt og bruk.

Fisket er for tiden veldig bra og det jobbes «natt og dag» i industrien for videreforedling og transport av produktene. 

Nå som veien igjen er åpnet øker også transporten med trailere langs veien vår.

ras3
 
 

Med februar kommer også sola tilbake. Det føles utrolig godt etter ei lang mørketid. Nå er det ikke lenge igjen før «det livnar i lundar og lauvast i li», som det heter i sangen vi sang på barneskolen. Akkurat nå skulle man tro våren var kommet hit allerede når man kaster et blikk ut kontorvinduet. Bare veier, nesten snøfritt og plussgrader minner ikke mye om vinter på våre breddegrader. Men jeg har en liten følelse av at det er litt tidlig å pakke bort skiene for i år.

 

Ta godt vare på hverandre og ha ei riktig god helg.

 

Hilsen Gudleif

Skjema