ALT

Fergeleiet - VARSEL

Biler og hengere må fjernes

senest onsdag 12. juli kl. 6.00

Plassen skal merkes

Skjema