grøntanlegg_145x81

Ferievikarer søkes til Teknisk etat uteseksjon

Teknisk etat uteseksjon i Måsøy kommune har behov for ferievikarer. Vi trenger 2 ferievikarer til teknisk uteseksjon. Søkerne bør være 16 år eller eldre.

Hovedarbeidsoppgavene vil være;
Gressklipping, stell og vedlikehold av grøntanlegg, malingsarbeider, rydding, tilsyn og ettersyn av avfallspunkter.
Andre arbeidsoppdrag vil også være aktuelt.

Tidsrom; Arbeidsperioden er fra mandag 27. juni til fredag 12. august.

Lønn og godtgjørelser iht. gjeldende tariffer.

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt:

Avdelingsingeniør Stein Kristiansen på telefon 41126769

Søknadsfrist: Søknad må være mottatt senest 20. mai 2016.

Søknad sendes til: Måsøy kommune, Teknisk etat, Torget 1, 9690 Havøysund eller pr. e-post til postmottak@masoy.kommune.no

Skjema