logo FIMIL bruk denne

FIMIL innfører ny ordning ved levering av bygge-/rivningsavfall på mottaksstasjonene

I løpet av uke 24 (11.-15.juni) vil FIMIL innføre en ny ordning vedrørende husholdningers levering av bygge-/rivingsavfall ved mottaksstasjonene.

Bakgrunnen er at det kommer inn betydelige mengder av denne fraksjonen fra enkelte abonnenter. All levering til mottaksstasjonen fra privathusholdninger som har abonnement i den enkelte kommune har vært gratis og kostnaden har vært innbakt etter selvkostprinsippet i renovasjonsgebyret som har blitt fakturert abonnentene.

For at ikke den store økningen av levering av bygge- og rivingsavfall fra enkelte abonnenter skal føre til en unødig økning i renovasjonsgebyret for samtlige husholdningsabonnenter, vil FIMIL nå innføre en begrensning på mengden som en abonnent kan levere av denne fraksjonen uten å betale for det. Dette vil bli praktisert på følgende måte:

 

Fra og med uke 24 vil alt mottak av bygge- og rivingsavfall som blir registrert på den enkelte abonnent bli ført inn i et register.  Det vil kunne leveres 3 hengerlass (privatbil og henger) gratis pr kalenderår. Etter 3. levering vil abonnenten bli avkrevd et gebyr pr levering av denne fraksjonen. For levering av annet avfall vil det ikke bli innført begrensninger for husholdningsabonnentene.

 

FIMIL vil i nær framtid sende ut detaljert infoskriv til samtlige abonnenter om hvordan ordningen vil bli praktisert ved våre mottaksstasjoner.

 

FIMIL vil avslutningsvis presisere at bruk av mottaksstasjonene er et tilbud til privathusholdninger som har renovasjonsabonnement i kommunen. De som ikke har abonnement og næringslivskunder må betale for all levering etter fastsatte satser.

Skjema