bli blå_145x109

Finnmark Miljøtjeneste innfører blå pose for plastemballasje til alle våre husstander i våre eierkommuner

Fra nå av skal alle typer plastemballasje kastes i blå pose istedenfor tidligere hvit pose for restavfall.   Dette skal i den blå posen; All plastemballasje slik som plastposer, plastbrett for matvarer som kylling og kjøtt, plastbegre, kaffe og potetgullposer og myke plastflasker uten pant. Skal du nå sortere i den blå posen.

Rød pose for papir har inneholdt mye plast.!

Hjelp oss også å passe på at de røde posene kun inneholder papir til resirkulering. Der kan du kaste avisa når den er lest, post, reklame og annet papir. Siden dette går til resirkulering og ikke til forbrenning så er det viktig at det ikke kastes plast i denne posen.

 

Hva skjer egentlig med avfallet?

Helt enkelt. Alt blir gjenvunnet. 

Grønne poser går til kompostering og blir til god matjord.  Røde Poser blir til nytt papir ,  Blå poser blir til ny plast og hvite blir energigjenvunnet i forbrenningsanlegg som produserer fjernvarme og elektrisitet.

Vi garanterer at dersom du sorterer avfallet rett vil det bli gjenvunnet. 

 

Hvordan får jeg tak i blå poser?

I de nærmeste dager vil idrettslag og foreninger i alle våre eierkommuner kjøre ut en rull med blåposer og sorteringsguide  til postkasser og husstander.  Vi kjører også ut blåposer til butikker i distriktene (Obs.! Dersom du har en butikk eller knutepunkt i din bygd og ønsker dette kan du  sende en e-post til Fimil.) 

I tillegg vil vi stå på stand i de neste ukene i de forskjellige kommunene med konkuranser og informasjon. Også her kan du få ruller med poser. 

Trenger du ny etter at du har brukt opp rullen knyter du som vanlig posen på dunken og du vil få utlevert ny rull på neste tømming.

 

Hvorfor er det viktig å kildesortere plast?

Årlig gjenvinner vi i underkant av 25 000 tonn plastemballasje fra norske husholdninger. Dette tilsvarer utslipp fra 30 000 biler*. Vi sparer også 330 000 000 kWh**, noe som tilsvarer alle husstander i Haugesund. I tillegg gjenvinnes også 40 000 tonn plastemballasje fra norsk næringsliv.

*) Gjennomsnittlig utslipp fra bil beregnet tl 2,3 tonn CO2 årlig.

**) Gjennomsnittlig energibruk per husholdning var på 20 230 kWh i 2012 (SSB)

Vi reduserer CO2 utslipp med om lag 2,7 kilo per kilo gjenvunnet plastemballasje (Kilde: Grønt Punkt Norge/Østfoldforskning)

Total energibesparelse ved materialgjenvinning er 13,2 kwh pr innsamlet kg plastemballasje. (Kilde: Grønt Punkt Norge/Østfoldforskning)

Når vi gjenvinner en kilo plast, sparer vi to kilo råolje. (Kilde: beregning fra Østfoldforskning februar 2014)

 

(Kilde:  Loop.no) 

 

Hva hadde blå snømenn med plastsortering å gjøre?

De blå snømennene var for å skape oppmerksomhet. 10 idrettslag og foreninger i forskjellige kommuner gjorde en kjempejobb og farget de ulike plassene blå.  Du kan se bilder og følge konkuranser på  BLIBLA.NO

 

For spørsmål kan du sende oss en epost på fimil@fimil.no   , skrive en melding til oss på våre facebooksider eller ringe oss på TLF 478 64 300  
Se også våre hjemmesider på www.fimil.no  for mer informasjon både om blåposer og andre typer kildesortering J

Skjema