Flytebrygge storvannet

Flytebrygge er satt ut på Storvannet

Kommunens badebrygge er nå satt ut.

Det informeres om at bading skjer på eget ansvar. Sjekk bunnforholdene før man gjennomfører stup fra badebrygge.

Flytebrygge storvannet.jpg

Skjema