koronavirus

Følgende karanteneregler gjelder i Måsøy kommune pr. 27.10.2020:

Personer som kommer fra «røde» steder i Norge bes ta kontakt med lege for å vurdere karantene/testing. Bruk koronatelefonen 917 47 278 innenfor legekontorets åpningstider. Etter kontortid benyttes tlf. 116 117.

I tillegg gjelder de Nasjonale karantene og isolasjonsreglene:

Har du vært på reise og kommer fra et «rødt land», eller har du vært i nærkontakt med en med påvist smitte skal du i karantene:

 • Ikke gå på skole eller jobb
 • Ikke ta offentlig transport
 • Unngå besøk
 • Du kan gå tur, men med godt over 1 meters avstand til andre
 • Du kan gjøre helt nødvendige ærender i matbutikk eller apotek
 • Dere som bor sammen kan omgås normalt
 • De du bor med er ikke i karantene
 • Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon, skal du isolere deg og testes
 • Ved positiv test skal du over i hjemmeisolering

Hvis du har fått påvist eller sannsynlig covid-19 og er satt i hjemmeisolering:

 • Hold deg hjemme
 • Hold helt avstand til andre du bor sammen med
 • Hvis mulig, bruk eget rom og bad
 • Vask overflater hyppig
 • Få hjelp til å handle
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med helsetilstanden din
 • De du bor sammen med skal være i karantene.

Karanteneregler for utenlandske arbeidstakere:

 • Utenlandske arbeidstakere fra «røde» land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten. De kan dermed ikke begynne å arbeide før karanteneperioden på 10 døgn er gjennomført. Denne endringen trer i kraft ved midnatt natt til lørdag 31. oktober. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft.

 • Øvrige arbeidstakere kan fortsatt få karantenefritak. Men her skjerpes også reglene inn: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når en er i fritidskarantene. Denne endringen trer i kraft ved midnatt natt til onsdag 28. oktober. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft.

Nye nasjonale regler etter pressekonferanse 26.10.2020:

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere.

 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.

 • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.

 • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Råd til alle i befolkningen:

 • Husk god hånd- og hostehygiene
 • Du og dine nærmeste kan omgås normalt
 • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste, minst 1 meter
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon må du holde deg hjemme
 • Har du symptomer på covid-19 bør du testes

Skjema