Stina_Ordfører

Første dag på kontoret gjennomført

Nå har jeg hatt første dag på kontoret, selv om det også har vært mye politisk aktivitet gjennom helgen.

Det er med stor ydmykhet og en skrekkblandet fryd man nå inntrer en ny rolle, hvor man ønsker å gjøre en god figur for Måsøy Kommune- samt ivareta rollen som ordfører best mulig i perioden Ingrid Majala har fødselspermisjon. 

Måsøy Senterparti og Bygdelista i Måsøy har underskrevet en felles politisk plattform som gjør at samarbeidet strekker seg utover ett rent valgteknisk samarbeid. Vi har mange felles saker som vi ønsker å løfte opp og frem for det vi mener vil kunne gjøre det enda bedre å bo å leve i hele Måsøy Kommune.

Fungerende ordfører kommer ikke til å besvare henvendelser gjort via sosiale medier og ber om at disse rettes per mail eller på tlf.

Jeg ønsker å være tilgjengelig for innbyggerne, og jeg er tilgjengelig for en samtale på kontoret, tlf, bedriftsbesøk, teamsmøte eller det som måtte ønskes- det er bare å ta kontakt.

 

Kontaktinformasjon:

Epost: ordforer@masoy.kommune.no

Tlf: 94185576  

 

Med vennlig hilsen

Stina Strande

Ordfører, Måsøy Kommune

http://masoy.custompublish.com/getfile.php/3780636.622.aurftfxvdx/sig1.png%3cbr

Skjema