Måsøy kommune

Folketallutviklingen

ER BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN I MÅSØY KOMMUNE I FERD MED Å SNU?

I løpet av de 3 første kvartalene av 2021 tapte Måsøy kommune 35 innbyggere – i det siste kvartalet av 2021 har utviklingen gått i riktig retning. Statistikken som er lagt frem av SSB i dag, viser at Måsøy kommune har bremset den negative utviklingen. Det siste kvartalet havnet vi på 0 – som betyr at vi har stabilisert oss på 1162 innbyggere.

Det var forventet en ytterligere nedgang i befolkningstallet, men disse tallene er svært overraskende og innebærer at det er lov til å håpe på en videre positiv utvikling som innebærer at vi skal bli flere innbyggere i Måsøy kommune.

Det understrekes også at vi har mulighet til å påvirke utviklingen.

 

Folketallsutviklingen i Finnmark 4. kvartal 2021

Folketall ved utgangen av hvert kvartal (3. kvartal 2021 og 4. kvartal 2021).

Kommune

2021/3

2021/4

Fødselsoverskudd

Endring

Alta

21 071

21 144

23

73

Berlevåg

893

906

−3

13

Vadsø

5 556

5 568

−2

12

Porsanger

3 899

3 904

−4

5

Kautokeino

2 875

2 877

−2

2

Loppa

857

859

0

2

Måsøy

1 162

1 162

0

0

Hammerfest

11 277

11 274

−12

−3

Båtsfjord

2 168

2 165

−5

−3

Hasvik

971

964

−1

−7

Nesseby

861

854

−4

−7

Gamvik

1 066

1 057

−1

−9

Sør-Varanger

9 934

9 925

2

−9

Tana

2 832

2 821

−3

−11

Vardø

1 915

1 897

−8

−18

Karasjok

2 602

2 584

−2

−18

Lebesby

1 239

1 221

1

−18

Nordkapp

2 967

2 947

−1

−20

Kilde: SSB  Laget med Datawrapper

 

Kommunedirektøren

Skjema