logo repvåg kraftlag_145x131

Fordeling av fondsmidler 2020, andre fordeling

Repvåg Kraftlag er et samvirkeforetak og har valg å utdele utbytte til medlemmene sine gjennom Fonds for Samfunnsnyttige formål og Fonds for nærings- og samfunnsutvikling. Formålet må være lokalisert i kraftlagets forsyningsområde.

60 % av midlene tildeles lag og foreninger, mens 40 % av midlene er forbeholdt nærings- og samfunnsutvikling.

Søknadsfrist for tildeling av midler fra "Fond for samfunnsnyttige formål" og andre fordeling 2020 er satt til 1. oktober 2020.

Alle søkerne må være registrert i Brønnøysundregistrene.

NB! For å få behandlet søknaden MÅ alle lag og foreninger dokumentere at de har varslingsplakat for uønsket adferd, at denne er gjort kjent for medlemmene og at laget/foreningen har rutiner for håndtering av varsler.

Søknadsskjema finnes på vår hjemmeside www.rksa.no under fanen "Om oss". Her finnes også regningslinjene.

Kun søknader som er sendt inn via vår hjemmeside vil bli behandlet

 

 

Skjema