Foreldrebetaling sfo og barnehage

Foreldrebetaling barnehage og SFO

Når barnehager og SFO er stengt kan ikke kommunene kreve betaling for det. Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet.

Faktura for mars skal betales som normalt innen forfall. De som ikke har et tilbud i perioden på grunn av stenging, får dette betalt tilbake eller får redusert faktura for april eller mai.

 

Les pressemeldingen fra kunnskapsdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreldre-slepp-a-betale-for-barnehage-og-sfo/id2693855/

 

Trenger å lufte tankene dine med noen?

Ta kontakt med Foreldresupport 📞 116 123 (tast 2) eller chat med de foreldresupport.n o Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp og veiledning.
Hvordan skal man takle denne nye hverdagen, preget av hjemmekontor, usikkerhet, isolasjon, hjemmeskole eller hjemme barnehage? Det er ikke uvanlig å kjenne på nye tanker og følelser i disse tider. Noen kan føle seg engstelig, anspent, bli lettere irritert, ha vansker med å konsentrere seg, eller slite med å sove.

Tilbudet til Foreldresupport er nå utvidet. Nå kan også familier med eldre barn kan ta kontakt for råd og tips om hvordan man kan takle en ny krevende hverdag.:

Link: https://mentalhelse.no/fa-hjelp/foreldresupport?fbclid=IwAR2WAsnIFAzf2iKgXftULOdcHQU-J7zTRovcw-kOOOWMqzfGC_RwI9YI-qQ

Skjema