valg_banner_198x123px_145x90

Foreløpig valgresultat Måsøy kommune

Da valglokalet stengte kl. 19 på valgdagen mandag 9. september 2019 hadde 601 av 1008 stemmeberettigede vært å avgitt sin stemme til årets kommunestyre og fylkestingsvalg. 

Stemmene fordelte seg slik i Måsøy kommune:

Parti Forhåndstemme Valgtingstemme Totalt
AP 137 103 240
H 53 70 123
SP 118 68 186
Rødt 22 23 45
Blank 3 4 7

Valgtingstemmene er endelig opptelt.

Det gjenstår enda sent innkomne og forhåndsstemmer lagt til side. Valgdirektoratet har frist for registrering, og disse kan ikke registreres før kl. 17. tirsdag 10. september. Endelig valgresultat og kandidatkåringer vil være klart etter kl. 18 samme dag. Da først får vi vite hvem som kommer inn i neste valgperiode for kommunestyret i Måsøy.

Skjema