valg_banner_198x123px

Foreløpig valgresultat Måsøy kommune

Da valglokalet stengte kl. 19 på valgdagen mandag 11. september 2023 hadde 480 av 897 stemmeberettigede vært å avgitt sin stemme til årets kommunestyre og fylkestingsvalg. Dette utgjør en valgdeltakelse på 54,4 %.

Stemmene ved Kommunestyrevalget fordelte seg slik: 

Parti 

Forhåndsstemme

Valgtingstemme

Totalt

Arbeiderpartiet

82

66

148

Bygdelista i Måsøy 

106

48

154

Fellesliste SV/RØDT

8

7

15

Høyre

29

42

71

Senterpartiet

61

25

86

Blanke 

3

3

6

Stemmene ved Fylkestingsvalget fordelte seg slik: 

Parti

Forhåndsstemme

Valgtingstemme

Totalt

Arbeiderpartiet

67

46

113

Fremskrittspartiet

15

11

26

Høyre 

25

27

52

Industri og næringsparti

9

13

22

Kristelig folkeparti 

1

0

1

Konservativt

0

0

0

Liberalistene

1

1

2

Miljøpartiet de grønne

1

1

2

Nordkalottfolket

35

10

45

Rødt

11

2

13

Samefolkets parti

0

0

0

Samelista

0

0

0

Senterpartiet

47

17

64

Sosialistisk Venstreparti

10 4 14
Venstre
 
2 0 2
Blank 
 
7 7 14

Valgtingstemmene er endelig opptelt. 

Det gjenstår enda opptelling av sent innkomne forhåndsstemmer, og forhåndsstemmer lagt til side.
Valgdirektoratet har frist for registrering, og disse kan ikke registreres før tirsdag 12. september kl. 17.00.


Endelig valgresultat vil være klart etter kl. 18 samme dag.

Skjema